Rekabet Hukuku

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkil şirketlere rekabet hukuku
alanında hukuki destek sağlanmakta, rekabet hukukuna aykırılık teşkil
etme ihtimali olan iş ve işlemlerde müvekkillere günlük danışmanlık
verilmektedir. Büro avukatları, müvekkillerin faaliyet gösterdikleri
sektörlere uygun olarak hazırladıkları eğitimler, sunum ve seminerler ile
rekabet hukuku kurallarının iş hayatında ne şekilde uygulanacağının şirket
çalışanlarına açıklanmasını sağlanmakta böylece müvekkillerin rekabet
ihlallerinde bulunma riskleri ortadan kaldırılmaktadır.

Müvekkil şirketlerin, tedarikçileri, müşterileri ve rakipleri ile
gerçekleştirdikleri dikey ve yatay anlaşmaların rekabet hukukuna
uygunluğunun sağlanmakta, fiyatlandırma, münhasırlık sözleşmeleri,
lisans sözleşmeleri, ortak yatırım sözleşmeleri ve dağıtım sözleşmeleri
konularında yoğun olarak çalışılmaktadır.

Özellikle pazarda hâkim durumda bulunan müvekkillerin iş ve işlemlerinin
rekabet hukukuna uygunluğunun sağlanması için günlük danışmanlık
hizmeti verilmektedir. Bunun yanında müvekkil şirketlerin Rekabet
Kurumu nezrinde menfi tespit, grup muafiyeti ve bireysel muafiyet
başvuruları büro avukatları tarafından gerçekleştirilmektedir.