İlaç ve Sağlık Hukuku

Sağlık sektöründe ve buna bağlı olarak sağlık mevzuatında Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyeliği süreci içerisinde ciddi değişiklikler yapılmış ve
bundan sonra yapılmaya devam edilecektir. Makbule Poyraz Hukuk Bürosu, bu
kadar hassas bir sektörde aktif rol alıyor olmaktan dolayı gurur duyar.

İlaç hukuku mevzuatına uyumluluk, ilaç araştırma ve geliştirme, klinik
deneyler, ilaç tanıtım, out-licensing, veri koruma, ilaçların dağıtımı ve
hasta hakları, hatalı tıbbi uygulamalardan kaynaklanan sorumluluk
konuları yoğun olarak çalışılan alanlardandır.