İş Hukuku

İşçi işveren ilişkilerini ilgilendiren tüm konularda hukuki hizmet
sağlanmaktadır. Büro avukatları, özellikle iş sözleşmelerinin ve sair
belgelerin hazırlanması, işçi hakları, iş sözleşmelerin fesih prosedürleri,
tazminatların belirlenmesi, ihtilaf öncesi sulh görüşmelerinin yürütülmesi
ve ihtilaf halinde iş mahkemelerinde müvekkillerin temsil edilmesi
konularında yoğun deneyimlere sahiptirler.