Sözleşme Hukuku

Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk alanındaki danışmanlarımız ve çalışmalarımız büromuzu sözleşmeler hukuku alanında da ön plana çıkartmaktadır. Çalışmalarımız sonucunda büromuzun data merkezinde önemli sözleşme örnekleri oluşmuştur. Özellikle franchising, iş birliği, iş hukuku, birleşme ve devralma sözleşmeleri, hisse devri ve ortalar arasındaki diğer sözleşmeler, garanti yükümlülükleri ve fikir ve sanat eserleri alanındaki sözleşmeleri sayabiliriz.

Read More

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek ve vakıf kuruluşlarının yapılması ve derneklerin ve vakıfların yönetilmeleri de büromuz bilgi ve tecrübe alanına girmektedir. Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir vakfın karşılıklılık esasları çerçevesinde Türkiye’de kurulması işlemini ilk defa büromuz gerçekleştirmiştir. Halen beş derneğe ve iki vakfa danışmanlık hizmeti vermekteyiz ve bunların yönetimlerinde yer almaktayız. Bunların dışında aşağıdaki alanlarda da Büromuz bilgi ve…

Read More

Dava ve Tahkim

Davalar ve tahkim konusunda büromuzun farklı tecrübe ve girişimleri vardır. Özellikle iş davalarındaki tecrübemizi anmak istiyoruz. Bunun dışında ticaret ve şirketler hukuku konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da büromuz müvekkillerimiz tarafından tercih edilen bir bürodur. Müvekkillerimize bu alanda da uluslararası kalite standartları içerisinde hizmet sunmaktayız. Duruşmalardan en geç bir gün sonra müvekkilimizi ayrıntılı olarak bilgilendirmekte ve…

Read More

Yabancılar Hukuku

Doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili bir diğer alan yabancılar hukukudur. Yabancı yatırımcıların oturma ve çalışma izinleri bu alandaki çalışmalarımızın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yabancıların oturma ve çalışma izinleri konusunda da büyük tecrübelerimiz vardır. Bir çok yabancı derneğe ve kuruluşa bu konuda danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca, yabancıların çalışma izinleri hakkında çıkarılan ilk liberal kanunun lobi faaliyetleri büromuz aracılığıyla…

Read More

Savunma Mesleğinde Yemin

Yemin törenlerinin ilk kez İ.Ö 14.13. Yüzyılda Eski Mısırda, aynı tarihlerde Hititlilerde görüldüğü, hiyeroglif yazılarından, Mısır ve Hitit Tarihi Uzmanlarının araştırmalarından anlaşılmaktadır. Tarihte toplumsal kurallar ve yasalar, yemin etme yükümlülüğünü, toplumsal görevleri yerine getiren, toplumsal sorumluluğu alan makam ve mesleklere yüklemiştir. Bu sorumluluğun en yoğun olduğu firavunların, kralların, yargıçların, savunmanların göreve başlaman önce çeşitli biçim…

Read More