Sözleşmeler Hukuku

Büro avukatları, iş hayatının çeşitli alanlarında kullanılan her türlü
sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulanması
konusunda tecrübeye sahiptirler. İlgili sözleşmeler üzerinde
müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksek
yargı içtihatları ve uygulamalar dikkate alınarak çalışılmaktadır.
Sözleşmelerin ihlali halinde başvurulan mahkemeler ve tahkim
heyetlerinde de müvekkil şirketlerin temsili sağlanmaktadır.