Ticaret ve Şirketler Hukuku

Makbule Poyraz Hukuk Bürosu, Ticaret Hukukunun tüm alanlarında müvekkillerine
hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle şirket kuruluşları, ticari
sözleşmelerin hazırlanması, ortak girişimlerin kurulması (JV), tasfiye
işlemleri, iş hukuku, birleşme ve devralmalar konuları yoğun olarak
faaliyet gösterilen alanlardandır.

Bunların yanında şirketleri ilgilendiren tüm sözleşmelerin incelenmesi ve
müzakere süreçlerinin yürütülmesi, Türk mevzuatı ve uygulaması
konularında hukuki mütalaaların hazırlanması ile ilgili konularda adli
takiplerin gerçekleştirilmesi, şirket genel kurullarının toplanması, yönetim
kurulu kararlarının yazılması ve imza sirküleri işlemlerinin tamamlanması
hususlarında da müvekkil şirketlere hukuki destek sağlanmaktadır.