Uluslararası Ticaret Hukuku

Makbule Poyraz Hukuk Bürosu, Uluslararası ticarette aktif faaliyet gösteren bir çok
müvekkiline sürekli hukuki danışmanlık ile adli konularda temsil hizmeti
sağlamaktadır.

Bu alanda ticari sözleşmelerin bir kaç dilde hazırlanması, gümrük iş ve
işlemleri, Türk yabancı sermaye mevzuatı ve uygulamaları yoğun olarak
çalışılan konulardandır.